Opleiding instructeur Roedelmethode

Net als andere opleidingen is ook de opleiding tot instructeur Roedelmethode geen officiële en erkende opleiding.
De opleiding Roedelmethode kent geen modules zoals veelal gebruikelijk is, maar is eigenlijk een continu en intensief proces van veel leren en veel bijleren.

Werkwijze

Ook de werkwijze van de opleiding is anders dan die van andere opleidingen.
Er zijn geen vaste ‘module data’ waarbij ingeschreven moet worden op een bepaalde module, maar net als de individuele begeleidingen bij De Roedel, worden de opleidingsdagen in gezamenlijk overleg gepland.
De meeste mensen geven de voorkeur aan twee of drie aaneengesloten dagen of een (lang) weekend. Op die manier kan, verspreid over de tijd, de basiskennis beter verwerkt worden. Zeker gezien de enorme hoeveelheid (meestal totaal nieuwe) kennis die verwerkt moet worden, is dat een zeer goede optie.
Na het ‘verwerken’ van de zeer intensieve basisinformatie van de eerste drie Blokken, zijn er ook ‘terugkomdagen’. Indien dat mogelijk is wat betreft het opleidingsniveau, kunnen hier ook andere instructeurs (in opleiding) bij aanwezig zijn.

Benodigde/veronderstelde voorkennis

Gezien de wetenschappelijke basis en omdat de meeste recente onderzoeken nog niet vertaald beschikbaar zijn, is voldoende beheersing van de Engels taal een vereiste.
Aanvullende en noodzakelijk kennis kan verkregen worden door het volgen van de cursussen:

Elke instructeur in opleiding is er zelf verantwoordelijk voor om deze kennis op voldoende niveau te brengen!

Tijdsduur

Deze varieert per persoon en is afhankelijk van de eigen mogelijkheden en de hoeveelheid beschikbare tijd. Hierdoor kan de opleiding in persoonlijk tempo worden gevolgd.
Blok 3 is een combinatie van praktijk en theorie waarin gestart kan worden met het geven van cursussen en (individuele) begeleidingen.

Kosten

Er wordt niet gewerkt met vaste modules maar het is veelal een individuele opleiding, waarbij de afspraken en data voor de opleidingsdagen in gezamenlijk overleg worden gemaakt.
Hiervoor worden de normale prijzen voor de begeleiding bij De Roedel gehanteerd.
Hetzelfde geldt wanneer meerdere personen tegelijk willen starten.

Wanneer iemand over een geldig BTW nummer beschikt, kan er een factuur worden gemaakt.

Copyright © 2024 Alle rechten voorbehouden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram