Wil je de taal van je hond leren verstaan?
Wil je die subtiele verschillen in de lichaamstaal van je hond herkennen?
Wil je weten wat je hond eigenlijk tegen je zegt?
Wil je de taal van je hond leren ‘spreken’ op een manier hij direct (her)kent?

Je hond op natuurlijke wijze opvoeden en trainen met respect voor de eigen aard en eigen taal van je hond met De Roedelmethode omdat positief opvoeden en trainen veel meer is dan belonen alleen!

Meer weten over de Roedelmethode?

Wil je meer weten over de roedelmethode of ben je geinteresseerd in een van onze activiteiten. Reserveer dan een prive begeleding of bekijken onze agenda met workshops en activiteiten waar je aan deel kunt nemen!

Geur en natuurlijke basis

Honden lopen hun hele leven altijd eerst hun neus achterna, dat weet elke hondenbaas...
Geur is voor een hond erg belangrijk!
Wij als mens kunnen niet ruiken zoals een hond, maar we kunnen wel zien, wat een hond doet en hoe zijn lichaamshouding is.

Je pup leerde in zijn eerste levensweken heel goed op zijn moeder te letten. Hierdoor kon zij hem in zeven weken zijn hondentaal, de geur en lichaamstaal, alle hondse codes en alle hondse omgangsvormen gaan leren: het sociale leren!

Zij leerde hem hondse ‘normen en waarden'‘, wat ‘goed’ en wat ‘fout’ honds gedrag is en alle hondse lichaamshoudingen en bewegingen zoals volgen, zitten, liggen, staan en blijven!

Logisch, want al die lichaamshoudingen maken deel uit van de hondentaal, waarbij de geurentaal ook een flink woordje meespreekt!

Voor honden hebben geur, elke houding en beweging een speciale betekenis; het is hondentaal.
Hierdoor zijn hondentaal en de ´normen en waarden´ van die taal heel anders dan mensentaal!

Mensentaal vs hondentaal

Mensen trainen en voeden hun hond op met hem te kunnen communiceren, om hem te leren begrijpen en verstaan.

Maar …
volgen, zitten liggen, staan en blijven zijn voor ons mensen 'gewoon' oefeningen, zónder dat wij de betekenis van deze houdingen kennen in de hondentaal!

De baas spreekt mensentaal met zijn hond, de hond spreekt hondentaal met zijn baas, in zijn eigen subtiele en uitgebreide geur en lichaamstaal.

Die hondentaal is het hondengedrag dat wij kunnen zien!

De baas begrijpt en kent de taal die zijn hond leerde niet, zodat hij het gedrag van zijn hond vanzelfsprekend op zijn eigen menselijke manier interpreteert.

Een hond interpreteert het gedrag van zijn baas vanuit zijn eigen geur en lichaamstaal en reageert hierop, met het gedrag wat wij als mens wél kunnen zien.

Als je hond niet gaat liggen als jij dat zegt, dan vindt je dit als mens ‘ongehoorzaam gedrag’ en ongewenst gedrag want je hond doet niet wat je van hem verwacht…
Is je hond ‘dominant’ ? Wil hij ‘hogerop komen’ of… bedoelt hij hier juist iets heel anders mee?

Mensen praten in mensentaal met hun hond. Honden praten in hondentaal met hun baas.
Is je hond ‘alleen maar ongehoorzaam´ of… wil hij in zijn eigen hondentaal met zijn ‘ongehoorzame gedrag’ een ‘goed gesprek’ met je hebben en je iets vertellen dat je als mens niet goed kunt verstaan?

Als je je hond aait en hij schudt zich daarna uit, doet hij dat dan om jouw geur kwijt te raken of… schudt hij zich juist uit omdat hij je aai zo prettig vond?

Copyright © 2024 Alle rechten voorbehouden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram