Algemene voorwaarden “Stichting de Roedelmethode”

• Door het invullen en opsturen van een reserveringsformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van “Stichting de Roedelmethode”.
• Na ontvangst van een bevestiging voor reservering is de reservering bindend en zijn de algemene voorwaarden van “Stichting de Roedelmethode”van toepassing.
• Betaling van een individueel arrangement en andere kosten bij “Stichting de Roedelmethode” in Vijlen vindt plaats voor vertrek uit Vijlen.
• Annuleren van een reservering voor individuele begeleiding is kosteloos tot 4 weken voor de aanvangsdatum.
• Bij annulering van een reservering voor individuele begeleiding binnen 4 weken voor de aanvangsdatum wordt 50 % van de totale kosten in rekening gebracht.
• Bij annulering van een individuele begeleiding binnen een week voor aanvang wordt het totale bedrag genoemd op de reserveringsbevestiging in rekening gebracht.
• (Individuele) begeleiding voor 1 of meer dag(en), is mogelijk van maandag tot en met zondag.
• Een reservering voor een groepsarrangement moet zes weken voor de aanvangsdatum bij ons binnen zijn.
• Een reservering voor een groepsarrangement is pas definitief na betaling van het totale bedrag.
• Indien na een reservering voor een groepsarrangement minder mensen aanwezig blijken te zijn dan het aantal waarvoor is gereserveerd, blijft de opgegeven prijs voor het oorspronkelijke aantal opgegeven mensen gehandhaafd.
• Indien een minimaal aantal deelnemers staat aangegeven voor een bepaalde activiteit, behoudt “Stichting de Roedelmethode” zich het recht voor die activiteit te annuleren bij minder deelnemers dan genoemd bij minimaal.
• Annuleren van de reservering voor een groep is kosteloos tot 5 weken voor de aanvangsdatum.
• Bij annulering van een reservering voor een groep binnen 5 weken voor de aanvangsdatum wordt 50 % van de totale kosten in rekening gebracht.
• Bij annulering binnen een week voor aanvang wordt het totale bedrag genoemd op de reserveringsbevestiging in rekening gebracht.
• Bij verblijf op een andere locatie zijn mede de daar geldende algemene voorwaarden van kracht.
• Een cliënt van De Roedel dient een W.A. verzekering/reisverzekering te hebben afgesloten waarin ook de hond is opgenomen.
• Op verzoek dient elke cliënt van “Stichting de Roedelmethode” het EU paspoort van zijn/haar hond(en) te kunnen tonen in verband met een gezondheidsverklaring van de hond(en) en de vereiste entingen (rabiës).
• “Stichting de Roedelmethode” behoudt zich het recht voor om begeleiding te beëindigen/te weigeren.
• De door “Stichting de Roedelmethode” vooraf verleende toestemming voor het maken van foto’s, video en filmopnamen tijdens begeleidingen is slechts verleend voor persoonlijk gebruik. Het openbaar maken van dergelijk foto, video of filmmateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming hiervoor van “Stichting de Roedelmethode” is niet toegestaan (Roedelmethode, art. 19 – 21 auteursrecht).
• Stichting de Roedelmethode werkt zonder BTW

Copyright © 2024 Alle rechten voorbehouden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram