Inhoud van de opleiding

De totale opleiding bestaat uit 3 blokken. De inhoud van de verschillende blokken vind je hieronder.
Voordat je de opleiding kunt beginnen wordt verwacht dat je, naast de veronderstelde voorkennis*, aan verschillende workshops hebt deelgenomen. Dit houdt in dat je minimaal 3 theorie blokken en 2 praktijk blokken hebt bezocht.

* Veronderstelde voorkennis kun je vinden onder menuoptie instructeur worden

Blok 1: De eerste algemene basis

Het eerste blok is geheel gefocust op het leggen van een algemene basiskennis.

Het werken vanuit een wetenschappelijk uitgangspunt:
op wetenschappelijke basis en vanuit het object zelf.
De cognitieve wetenschap:
het onderzoek naar de cognitieve vaardigheden van andere intelligentievormen, in al zijn cognitieve uitingen.
De interactie tussen intelligentievormen:
in al zijn cognitieve facetten, waaronder het aanleren van taal.
Wetmatigheden in gedrag leren observeren en relateren aan de wetenschappelijke achtergronden, zowel in de interactie honden onderling als in de interactie baas – hond en in de interactie baas – hond – trainer

Blok 2: Basis voor een hondenschool-instructeurschap

Blok 2 staat in het teken van het verantwoord kunnen starten met een hondenschool die werkt met de Roedelmethode  of het roedelinstructeur zijn in een al bestaande hondenschool.

Er zijn dan een aantal voorwaarden waaraan de instructeur moet voldoen. De volgende onderwerpen komen daarom in dit blok aan bod:

Voldoende kennis opbouwen die noodzakelijke is om de hondentaal te leren begrijpen.
Voldoende inzicht opbouwen om met die kennis “hondbegrijpelijk” om te kunnen gaan.
Voldoende vaardigheid opbouwen om die kennis en dat inzicht tot uiting te laten komen in het verbeteren van de interactie tussen baas en hond.

Hoe te voorkomen dat gedrag van andere intelligentievormen (honden, in 2e instantie wolven) worden benaderd vanuit het menselijk perspectief - de menselijke beleving - de menselijke interpretaties en de menselijke normen en waarden.
Is bijvoorbeeld gedrag wat de mens (on)gehoorzaam gedrag noemt, dat ook voor de hond? Dat wil zeggen: is het mogelijk om objectief te blijven?

Objectief vs Subjectief:
Objectief: datgene dat zich buiten ons eigen denken bevindt (zoals het ‘hondse denken’)
Subjectief: datgene dat zich binnen ons eigen denken bevindt (zoals het ‘menselijke denken’!).
De subjectieve kennis van de hond gebruiken doet afbreuk aan de eigenheid van het object zelf (de hond)!
Hoe krijg je de objectieve kennis over een ‘andere levensvorm’ ?

En natuurlijk:

De achtergronden van De Roedelmethode (Russische Cognitieve Wetenschappen, Leontjew)
De Roedelmethode en wetenschap,
Honden en wolven (een hond is geen wolf, er is verschil!),
Leerprocessen,
Sociaal leren en het leren zonder positieve bekrachtigen,

Blok 3: De Roedelmethode in de praktijk

In het derde en laatste blok ligt de focus op de achtergronden van de algemene basis en de wetenschappelijke uitgangspunten leren plaatsen in de praktische lesopbouw:

Het maken van lesvoorbereidingen waarin die basis en achtergronden zijn verwerkt, met behulp van boeken Deel 1, Deel 2 en basisboek opvoeden van honden.
Het in praktijk brengen van de gemaakte lesvoorbereidingen
Het begeleiden van groepjes tijdens een korte of lange basiscursus (max 5 honden per groep) en/of individuele begeleidingen.

Hierdoor zullen het inzicht in de methodiek en het observatievermogen worden vergroot.

Het bespreken vooraf en achteraf van de lesvoorbereidingen en de lessen/begeleidingen in de praktijk.
Terugkomdagen, bestemd om de kennis, de kennisoverdracht en het observatievermogen verder te vergroten en de methodiek verder uit te bouwen binnen gerichte vervolgcursussen en begeleidingen.

Copyright © 2024 Alle rechten voorbehouden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram