Theorie per les op papier in leesmap meegegeven

Voor de verschillende cursussen wordt de theorie per les op papier gezet en in een lesmap aan de cursisten meegegeven. Hierdoor wordt een doorlopende wisselwerking tussen de gedragsleer/theorie en de praktijk mogelijk. In dit jaar schreven we vier lesmappen.