Stichting de roedelmethode

De oprichting van de stichting!

De Stichting is opgericht nadat Arjen zijn diagnose van kanker had gekregen en zijn eerste chemokuur achter de rug had. Een periode waarin we allemaal hoopvol waren dat hij misschien die kanker nog heel lang onder de duim zou weten te houden, maar we wisten ook dat ooit het moment zou komen dat Arjen’s werkzame dagen tot het verleden zouden behoren. We wisten dat ooit de dag zou komen dat De Roedelmethode opgezet door Arjen en Francien, het zonder zijn grondleggers zou moeten doen. Dat het ooit van andere mensen zou gaan afhangen om dat mooie gedachtengoed in de praktijk te blijven brengen, om baas en hond elkaar te leren begrijpen. Het is dan ook met verdriet, maar ook met dankbaarheid dat we afscheidgenomen hebben van Arjen, die tot op het laatste moment strijdbaar was voor waar hij in geloofde en waarvoor hij zoveel energie heeft gegeven, De Roedelmethode om mens en hond tot teams te smeden waarin vertrouwen en samenwerking centraal staan.